• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Üyelik Girişi
Takvim
ASEAD

Hakkımızda

Dergi Hakkında

   Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) (Eurasian Journal of Social and Economic Research (EJSER) (ISSN: 2148-9963) 2013 yılında kurulan Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde yayın yapan alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.
   2017 yılından itibaren Aylık olarak yayınlanmaya başlayan ASEAD (Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi) Dergipark veri tabanında taranmaktadır.
  Dergide yayınlanan makaleler Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini sağlamaktadır. 
   ASEAD akademisyenlerin bireysel veya disiplinler arası ortak çalışmalar yapmasına aracılık etmek, genç akademisyenlere yeni ufuklar kazandırarak teşvik etmek, akademisyenlere ortak çalışmalar yapabilecekleri yeni konular hakkında fikir ortamı oluşturmak, yeni kültür ve coğrafyalarla tanışmalarına imkan sunmak amacıyla sosyal bilimler alanında sempozyumlar düzenleyerek akademik anlamda katkılar sağlamaktadır.
  Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan eserlerdeki görüşler ve sorumluluk yazarına aittir. Eserlerin yayın hakları saklı olup, atıfta bulunularak kullanılabilir.


Makale Değerlendirme Süreci

      Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) uluslara arası hakemli bir dergidir. Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. Gönderilen makaleler editor, editörler kurulu veya yayın kurulu tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmesi sağlanır.
   
Hakem değerlendirme sürecinin amacı nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların yayınlanmasını sağlamaktır. ASEAD Dergisi’ne yayımlanmak amacıyla gönderilen bütün makaleler aşağıda ifade edilen makale değerlendirme sürecinden geçmektedir. 

      Ön Değerlendirme 

   Dergiye gönderilen tüm çalışmalar editör veya editor kurulu tarafından öncelikle bilimsel içerik, yayın ilkeleri, dergi kapsamı ve şekil açısından incelenerek bir ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Makale gerekli koşulları sağlamıyorsa hakem değerlendirme aşamasına geçilmeden geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. 

      Hakem Politikası 

     ASEAD Dergisi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift taraflı körlük sistemini kullanmaktadır. Bu nedenle hakem isimleri ilgili sayıda yayımlanmamaktadır.

      Hakem Değerlendirmesi 

   Ön değerlendirme aşamasını geçen yazılar, editör tarafından iki hakeme gönderilir. Hakemler, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak hakem havuzundan seçilir. Editörler veya Yayın Kurulu tarafından gerek duyulduğunda hakem sayısı artırılabilir. 

   Hakemler kendilerine gönderilen yazıları; özgünlük, alana katkı, problemin ifade edilmesi ve ilgili literatürün eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi, yöntem, bulguların sunumu, sonuçların ilgili literatürle ilişkilendirilerek tartışılması ve öneriler açısından değerlendirirler. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Hakem raporlarından biri olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, makale üçüncü bir hakeme daha gönderilir. Böylece hakemlerden gelecek görüşler doğrultusunda makalenin doğrudan veya kısmen düzeltilerek yayımlanmasına veya reddine karar verilir.

   Hakem tarafından gönderilen değerlendirme raporunda belirtilen düzeltmelerin tamamlanması için eser sahiplerine 1 ay süre verilir. Bu süre içerisinde düzeltmeler yapılmadığı takdirde, eser reddedilebilir.

    Son Değerlendirme 

   Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayımlanma aşamasına gelen tüm makaleler için son değerlendirme, editör tarafından yapılır. Editör tarafından "yayımlanabilir" kararı verilen makaleler yayım sırasına alınarak yayımlanır. 

   ASEAD Dergisi’ne makale gönderen yazarlar, Dergi'nin bu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.


Saat