• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Üyelik Girişi
Takvim
ASEAD

Arşiv

                                                             ASEAD 2019 MAYIS SAYISI

   


İÇİNDEKİLER

1. TÜRKİYE’DE VERGİ TAHSİLAT ORANLARI VE SİYASİ DAVRANIŞ

Doç. Dr. Şennur SEZGİN, Prof. Dr. Selami SEZGİN


2. AZERBAYCANLI ŞAİR ELMAS YILDIRIM’IN ŞİİRLERİNDE TÜRKÇÜLÜK MEFHUMU

Öğr. Gör. Dr. Ümit AKIN                                                                               


3. MERSİN KENT KİMLİĞİ, GELENEK VE YENİLİK: MERSİN’DE KENT EKOLOJİSİ

Prof. Dr. Ayşe EVEREST, Dr. Öğr. Üyesi Lale YILMAZ
    

4. IS SELLING ARMS REGULATED IN PRACTICE?

Dr. Cuneyt YENIGUN
      

5. DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE VERGİ UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Ahmet TEKİN, Dr. Öğr. Üyesi Özlem SÖKMEN GÜRÇAM                 


6. GİOVANNİ BOCCACCİO’NUN DECAMERON ADLI ESERİNDE YAPISAL ÇERÇEVE

Dr. Öğr. Üyesi Ebru BALAMİR                                                                       
 

7. AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN ÇALIŞMANIN ANLAMI: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Şükriye ULAŞKIN 


8. I. MECLİSTE ERGANİ MİLLETVEKİLLERİ VE FAALİYETLERİ

Öğr. Gör. İzzettin BEŞTAŞ


9. MARX’S CONCEPT OF IDEOLOGY

Arş. Gör. Leman Sinem TOPCUOĞLU


10. DENİZ TAŞIMACILIĞI VE LİMANLARIN EKONOMİK ETKİLERİ: HOPA LİMANI ANALİZİ

Öğr. Gör. Veysel TATAR, Meriç Burçin ÖZER, Ahsen KARTAL


11. ÖĞRENEN ÖRGÜTLER VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ

Dr. Duygu SEÇKİN HALAÇ


12. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dr. Mehmet Ali POLAT


13. I. MESUT DÖNEMİ TÜRKİYE SELÇUKLULARI-DANİŞMENDLİ İLİŞKİLERİ

Pelin AYDOĞDU ÇOLAK


14. ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN OLMAK: FARKLILIK İKLİMİ BAĞLAMINDA BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hazal KORAY ALAY, Prof. Dr. Esin CAN


15. OSMANLI PADİŞAHLARININ HAT SANATINA VE İSLAM SANATLARINA İLGİSİ

D. ALI AFIFI ALI GAZI


16. OSMANLI DEVLETİ’NİN BATAVYA BAŞŞEHBENDERİ HACI RASİM BEY’İN HAYATI, FAALİYETLERİ VE MECLİS-İ MEBUSAN’A SUNDUĞU ARZUHALİ

Prof. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY, Zübeyir TETİK


17. BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARINA YÖNELİK ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME

İsa ÇOKER, Prof. Dr. Hasan SELİM


18. AĞ PAZARLAMA FİRMALARININ GELİR PLANLAMALARININ TANITIMLARI ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN AĞ PAZARLAMANIN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN MEŞRUİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Nurten Zeliha ŞAHİN


19. BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI: BOLU BİLSEM ÖRNEĞİ

Sevinç DEMİR TÜMEN


20. KONKORDATO SÜRECİNDE MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin TEMİZ


21. THE ROLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ON ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY: A DISCOURSE FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE

Prof. Dr. Vahit GÖKTAŞ, Saeyd Rashed Hasan CHOWDURY


22. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE GLOBAL TEDARİKÇİ SEÇİMİ: OTOMOTİV YAN SANAYİ’DE BİR UYGULAMA

Tuerxunmaımaıtı YILIZATI, Prof. Dr. Osman YAZICIOĞLU


23. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CHOICE OF GLOBAL EXPANSION STRATEGY AND MARKET ORIENTATION THROUGH ORGANIZATIONAL LEARNING PERSPECTIVE

Arş. Gör. Dr. Tutku SEÇKİN ÇELİK


24. İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN CİNSİYET

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZAY


25. HENRİ BERGSON DÜŞÜNCESİNDE DUYGU

Kübra ŞENTÜRK BAHŞİ, Prof. Dr. Nurten GÖKALP


26. CEZAYİR’DE KİMLİKLE KUTSAL ARASINDA YAŞAMA DURUMU: CEZAYİR, TİLEMSAN’IN OULAD NAHAR BÖLGESİNDE ANTROPOLOJİK BİR YAKLAŞIM

Dr. Elhadi BOUOUCHMA


27. CO2 EMİSYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Abdülkadir KESKİN


28. EBÜ'L KÂSIM es-SEMERKANDÎ ve es-SEVÂDÜ’L-A‘ZAM'DA GEÇEN HADİSLERİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Mücahit ZAGGA, Prof. Dr. Hüseyin KAHRAMAN


29. BÖTE ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIĞI GÖRÜŞ VE ALGILARI

Şirin ŞİRİNOV, Doç. Dr. Erhan ŞENGEL


30. SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA’NIN, EKOLOJİK BASKI TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK, Jale YILMAZ EGE


31. EVLİLİKTE EŞLER ARASI YABANCILAŞMA: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Sinem KİBAROĞLU, Ali Fuat ERSOY


32. Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Özellikler Yönünden İncelenmesi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Görgül Bir Araştırma

Öğr. Gör. Mehmet Akif ERÇELİK, Öğr. Gör. Ersin MENGEŞ


33. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Arş. Gör. Mustafa Özgün ATALAY


34. “AHŞAP GİBİSİ VAR MI ?” SÖYLEMİ BAĞLAMINDA AHŞABIN EVRENSELLİĞİ VE BENZERSİZLİĞİ

Prof. Dr. İlker USTA 


35. HİTİT METİNLERİNDE DOĞUM

Handan ŞAHİN


36. KIRMIZI ET TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Nigar ALEV


37. OSMAN CEMAL’İN ‘ÇİNGENELER’ ESERİ ODAĞINDA ÇİNGENELER İLE EVLİLİK

Abdullah Ömer KİRACI


38. TÜRK VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMA MÜESSESESİ

Doç. Dr. Ahmet Tekin, Arş. Gör. Gülnihal CAN AVŞAR


39. İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN KADIN DERNEKLERİ VE BASIN BAĞLAMINDA TOPLUMDA KADIN KONUSUNA YAKLAŞIMI

Dilara GÖKTAŞ


40. RUSYA’NIN HİVE SEFERİ’NE KARŞI TEPKİLER

Seyit Ali BUDULGAN


41. MARKA KİŞİĞİ İLE KARAR VERME TARZLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi G. Banu DAYANÇ KIYAT, Öğr. Gör. Merve AYYILDIZ


ASEAD 
2019 NİSAN SAYISI

İÇİNDEKİLER


1. SOSYAL MEDYA KULLANAN TÜKETİCİLERİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ

Dr. M. Volkan ARMAĞAN, Öğr. Gör. İsmail KARAKULLE, Öğr. Gör. Ömer KARADEMİR


2. REKLAMLARDA MASAL KULLANIMININ BOYUTU: TELEVİZYON REKLAMLARINA BİR BAKIŞ

Doç. Dr. Güzin I. AYDINALP


3. OSMANLI DEVLETİ KLASİK ÇAĞINDA KADILIK KURUMU VE FONKSİYONLARI

Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN


4. FRANSIZ BASININDA MÜSLÜMAN KADINLAR: 2015’DE LE FIGARO VE LE MONDE ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem CANSUN


5. ULUSLARARASI DENİZ TİCARETİNDE IMO VE USCG’NİN BALAST SUYU REGÜLASYONLARI

Dr. Öğr. Üyesi Şengül ŞANLIER


6. ÇAĞDAŞ STRATEJİK YÖNETİM MİMARİSİ ÜZERİNE

Onur Başar ÖZBOZKURT


7. THE EFFECTS OF THE SYRIAN CIVIL WAR ON LOGISTICS PROCESSES: HOW THE WAR CHANGED ROAD TRANSPORT ACTIVITIES BETWEEN TURKEY AND MIDDLE EAST COUNTRIES

İpek ÖZENİR, Pınar ELÇİÇEK GÜNEŞ, Gülsün NAKIBOĞLU


8. TÜRKİYE’DE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Esra ÖZKAN PİR


9. İNÖNÜ DÖNEMİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ: CUMHURİYET, AKŞAM VE VATAN GAZETELERİ ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem ÇELİKİZ, Arş. Gör.  Gökhan KUZUCANLI


10. AZERBAYCAN’DA E-TİCARET PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Röyal EYVAZOV


11. BİLGİ EKONOMİSİ’NİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Samir MAMEDOV


12. SİVAS AHKÂM-I ŞİKÂYET DEFTERLERİNDE AMASYA KAZÂSI İLE İLGİLİ KAYITLAR

Gürkan CEVGER, Songül KEÇECİ KURT


13. VERGİ KAÇAKÇILIĞININ ETKİLERİNİN KAYIT DIŞI EKONOMİYE OLAN EĞİLİMLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Melek SABANKAYA


14. YENİ İLETİŞİM YOLLARININ HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI AÇISINDAN ÖNEMİ

Ahmet DOGAN


15. ÇOCUK EDEBİYATI VE KÜLTÜREL SEMBOLLER

Duygu YAVUZ


16. THEODOR STORM’UN DER SCHIMMELREITER ADLI NOVELİ VE ŞERİF GÖREN’İN KÖPRÜ ADLI FİLMİNİN ORTAK MOTİF EKSENİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Burçin DEĞİRMEN, Funda KIZILER EMER


17. BERTOLT BRECHT’İN EPİK TİYATROSUNDAKİ KADIN FİGÜRLERDEN CESARET ANA VE CARRAR ANA’NIN KARŞILAŞTIRILMASI

Seda DEMİR


18. OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE EĞİTİCİ AHŞAP OYUNCAKLAR

İlker USTA


19. TÜRK EDEBİYATINDA GÜLİSTÂN ŞERHLERİ VE MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN (v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I

Arzu YURDİGÜL


20. TURKISH SOCIALISM THESIS IN THE AXIS OF YÖN JOURNAL

Dr. Nurdan GÜVEN TOKER


21. GENÇLİĞİN KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR, Öğr. Gör. Salim KÖKSAL


22. ANADOLU DEMİRYOLU HATTININ ANKARA’YA ULAŞMASI VE AÇILIŞI

Dr. Hashim TOTONJİ, Dr. Özlem GÜLENÇ İĞDİ


23. LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK VERGİ BİLİNCİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

Gülşah YILDIZ, Zeynep BAKIR


24. HEDONİK FİYAT MODELİYLE KONUT KİRASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ İLKADIM VE ATAKUM İLÇELERİ ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Uğur BAŞER, Prof. Dr. Mehmet BOZOĞLU


25. NAZİLLİ / AYDIN İLÇESİNİN KIRSAL MAHALLELERİNDE İKAMET EDEN YAŞLILARIN SAĞLIK SORUNLARI VE İSTEKLERİ

Hüseyin Önlem ERSÖZ, Çağrı KÖROĞLU


26. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN TANITIMINDA ASKERİ BANDOLARIN ÖNEMİ VE ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Dr. Gökhan BAK, Alparslan BAK


27. İŞKOLİKLİK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ, Zeynel ERBAŞARAN


28. TANPINAR’IN ÖNCÜ YENİLİKÇİLERİNDEN AHMED CEVDET PAŞA

Zahraa Haval İSSA


29. ŞEYH YÂKÛP AFVÎ EFENDİ VE RİVÂYET TEFSİRİ AÇISINDAN: NETÎCETÜ’T-TEFÂSÎR

Zeliha BERK


30. TEBLiĞ CEMAATi VE TEBLiĞ CEMAATi’NiN TÜRKiYE’DEKi FAALiYETLERi

Murat DEMiR


31. TÜRKiYE’DE ÖZEL GÜVENLiK EĞiTiMi: ÜNiVERSiTELER ÜZERiNE NiCEL BiR iNCELEME

Hacı MORTAŞ


32. ÇOK YÖNLÜ BİR ESER İNCELEMESİ ÖRNEĞİ: SANDRO BOTTİCELLİ’NİN “İLKBAHAR ALEGORİSİ”

Dr. Öğr. Üyesi Nuri YAVUZ, Doç. Dr. Ayhan ÖZER


33. ESKİ BOZKIR KAVİMLERİNDE TIP VE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİLEN BİLİMSEL BİLGİ (BAŞLANGIÇTAN UYGUR DÖNEMİNİN SONUNA KADAR)

Buse RÜZGAR


34. DOĞULU BİR MÜSTAĞRİB; AHMET MİTHAT EFENDİ (1844-1912)

Nur Sümeyra YALIM


35. INTERNET ADDICTION STATUS OF HEALTH WORKERS AND EFFECT OF WORK PERFORMANCES ON THEIR PARENTAL ATTITUDES

İlter ERÇİK, Dr. Öğr. Üyesi Ali BAYRAM


36. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İÇ GİRİŞİMCİLİK

Prof. Dr. İsmail BAKAN, Y. Sonay YILMAZ


37. IN-YOUR-FACE TİYATROSU VE BİR ÖRNEK OYUN “THE PILLOWMAN-YASTIK ADAM”

Dr. Pelin ELCİK YORGANCIOĞLU


38. ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKULA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ BALIKESİR ÖRNEĞİ

Özay Nuri AKSOY, Hayret BAŞARAN


39. BITCOIN PİYASASINA KATILIM EĞİLİMİ: FARKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Prof Dr. Mehmet CİHANGİR, Öğr. Gör. Eray BAYSA, Öğr. Gör. Fahrettin SÖKER, Sevim Ezgi EROĞLU


40. İSMET ÖZEL’İN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE TÜRKLÜK, TÜRKİYE VE DÜNYA SİSTEMİ TASAVVURLARI

Doç. Dr. İdiris DEMİREL


41. FİLİBELİ AHMET HİLMİ’NİN MATERYALİZM ELEŞTİRİSİ

Necmiye KANAŞ


42. LEYLA HANIM DİVANI’NDA TASAVVUFİ BİR UNSUR OLARAK DERGÂH

Betül BOZOĞLU


43. SOSYAL MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİLERİ

Dr. Zeynep ŞENTÜRK DIZMAN


44. TÜRKİYE’DE DOLAYLI - DOLAYSIZ VERGİLERİN ADALET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005 SONRASI)

Gufran KIYICI


45. ÇİN’İN VAHŞİ YÜZÜ: DOĞU TÜRKİSTAN ZULMÜ VE ULUSLARARASI TOPLUMUN SORUMLULUKLARI

Dr. Öğr. Üyesi Gül Seda ACET İNCE


                      ASEAD CİLT 6 SAYI 3


İÇİNDEKİLER


1. ŞİDDET, DEMOKRASİ VE YURTTAŞLIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Dr. Öğr. Üyesi. Gökhan AK, Oğuzhan MANİOĞLU
 

2. HAÇLILARLA MÜCADELEDE HALEB ŞEHRİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ (SELÇUKLULAR-İMÂDEDDÎN ZENGÎ VE NÛREDDÎN MAHMÛD DÖNEMLERİ)

Dr. Abdulcelil IŞIK

3. TÜRKİYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ-DEVLET GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ: ALMANYA, FRANSA, ABD VE AİHM ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA BİR İNCELEME

Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK, Arş. Gör. Samed KURBAN, Arş. Gör. Abdulkadir PEKEL


4. CO-MOVEMENTS OF PRICE BUBBLES IN STOCK VALUES OF GLOBAL LINER SHIPPING COMPANIES

Research Assistant Abdullah AÇIK, Research Assistant Esra BARAN, Research Assistant İlke Sezin AYAZ

5. JAMES BOND FİLMLERİ VE İNSAN İSTİHBARATI

Ahmet EGRİ

6. MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ KULLANIMININ ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ

Öğr. Grv. Dr. Ahmet KARAHAN

7. İŞ ETİĞİNİN KURUMSALLAŞMASININ İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

Arzu ÇOTUL

8. YEREL YÖNETİMLERDE ALTERNATİF HİZMET SUNMA YÖNTEMİ OLARAK YEREL HİZMETLERE GÖNÜLLÜ KATILIM

Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ ALTIN, Arş. Gör. Osman Erdal ŞAHİN
 

9. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİK DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI: BORSA İSTANBUL’DA YER ALAN SİGORTA ŞİRKETLERİ ÜZERİNE VZA MODELİYLE BİR UYGULAMA

Beşir KAVAK, Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR

10. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ DRAMA KULLANIMLARI

Doç. Dr. Bilge BAĞCI AYRANCI
 

11. ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN İHRACATINDAKİ UZMANLAŞMA DÜZEYLERİ

Elif Tuğçe BOZDUMAN, Doç. Dr. Birol ERKAN

12. EKONOMİK BÜYÜMEDE GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin DEMİRGİL

13. KÜRESEL İLİŞKİLER ÇAĞINDA İNSAN HAKLARININ ÖNEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Arş. Gör. Cihan DABAN

14. THE INTERACTIONS AMONG STRATEGIC LEADERSHIP, INNOVATIVE CLIMATE AND IDENTIFICATION WITH LEADER 

Assistant Professor Dr. Çağlar DOĞRU

15. TÜKETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI: BİR KOZMETİK MAĞAZASI ÖRNEĞİ

Damla YILMAZOĞLU, Prof. Dr. Bayram TOPAL

16. SİSTEMİK BAĞLAMDA BM’NİN ROLÜ VE İŞLEVİ

Ege DEMİREL

17. 19. YÜZYIL KADIN GİYSİLERİNİN KOL FORMU AÇISINDAN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Emine KOCA, Sümeyya EMİROĞLU

18. BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Arş. Gör. Eren Alper YILMAZ

19. SOSYAL AĞLARIN SOSYAL BİLGİLERDE KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU

20. KAVRAM VE FARKINDALIK BAĞLAMINDA AÇIK İNOVASYON ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Fulya KILIÇ, Dr. Mevhibe AY TÜRKMEN

21. XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN SİYASİ VE ASKERİ FAALİYETLERİNİN AMİD KAZÂSI’NA YANSIMALARI

Dr. Gürkan CEVGER

22. RÖNESANSTAN ROMANTİZME İKTİDARIN SANATI

Dr. Öğr. Üyesi Haydar BALSEÇEN

23. KÜRESELLEŞEN DÜNYADA KRİZ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Dr. Öğr. Üyesi İpek OKKAY

24. TAZİYE MECLİSLERİNDE KUR’ÂN KIRAATİ SORUNU: URFA ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE

25. İKTİSADİ PROGRAM (1930)

Prof. Dr. M. Salih MERCAN

26. OSMANLI VE KARAMANLILAR ARASINDAKİ SİYASİ EVLİLİKLER:  İLALDI HATUN ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Dr. Mehibe ŞAHBAZ

27. İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN YETKİ KULLANIMINDA VE YETKİ DEVRİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR (KARS İLİ ÖRNEĞİ)

Mehmet KARAHAN

28. İLKÖĞRETİM 6, 7 ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAŞANAN AKRAN ZORBALIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (TOKAT ÖRNEĞİ)

Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ, Ayşe ÜNALMIŞ

29. DESPERATION IN RETIREMENT

Asst. Prof. Ali BAYRAM, Mesut Cevdet YAVUZ

30. YARATICILIK VE ŞİİR

Dr. Mualla MURAT, Rabia ÇATAKLI


31. COĞRAFİ BİLGİ PAYLAŞIMI YAPAN SOSYAL MEDYA SİTELERİNDE VERİ KALİTESİ VE ORİJİNALLİK ARAŞTIRMASI

Muhammed ÇETİN, Ahmet ÖZKAYA


32. İMAMKULU KAYA KABARTMASI’NIN KÜLTÜREL VE İKONOGRAFİK TAHLİLİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fazıl HİMMETOĞLU
 

33. BANKALARIN TEMETTÜ POLİTİKASI OLARAK KENDİ PERSONELİNE ÖDEDİKLERİ TEMETTÜLERİN İNCELENMESİ: TR63 BÖLGESİ BANKALARI ÖZELİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Murat Deniz KENGER, Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR

34. TÜRKİYE’DE NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞİN EKONOMİ VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ABD, FRANSA VE JAPONYA ÖRNEĞİ

Mustafa GÜLLÜ, Murat GÜNGÜL


35. HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEM İLE ÖLÇÜMÜ: BİR HAZIR YEMEK FİRMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha BİLİŞİK


36. KUR’AN’I EZBERLEMEYİ DEVEYİ KÖSTEKLEMEYE BENZETEN HADİS’İN EĞİTİM ÖĞRETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Emine Zehra TURAN, Doç. Dr. Mustafa IŞIK


37. MASAL TERAPİNİN ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi N. Gamze ILICAK, Dr. Öğr. Üyesi Fatih BAL 


38. RESİM SANATINDA İKARUS MİTİ

Dr. Öğr. Üyesi Nuri YAVUZ


39. MAKROEKONOMİDE TEORİK KARŞILAŞTIRMALAR ve ÖNERİLER

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz BAL


40. OYUNCULUK EĞİTİMİNDE DANSIN BEDENSEL İFADEYE KATKISI

Dr. Pelin ELCİK YORGANCIOĞLU


41. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Prof. Dr. Aida ŞAHMUROVA, Pelin SEZGİN


42. ŞEHİR AHLAKI - MARKA ŞEHİR İLİŞKİSİ VE ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA KATKILARI

Dr. Öğr. Üyesi Recep TEMEL, Öğr. Gör. Türker GÖKSEL


43. ÇANAKKALE’DE YATÇILIK FAALİYETLERİ

Doç. Dr. Rüştü ILGAR


44. PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Senem ALTAN


45. KENTİN ÖKSÜZLERİ: REFAKATSİZ GÖÇMEN ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETLER KONYA ÖRNEĞİ

Dr. Sevcan GÜLEÇ SOLAK, Hatice Kübra KURT


46. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BÜYÜME VE KARBON EMİSYONU İLİŞKİSİ

Türker BATMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Naci BAYRAÇ, Mustafa GÜLLÜ 


47. QUALITY OF LIFE MEASUREMENT: THE APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur KARA


48. KATILIM BANKALARI VE TİCARİ BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Gülsüm KORKMAZ, Yeliz TAŞ, Doç. Dr. Emin ZEYTİNOĞLU


49. POP ART’IN ANTİ-ROMATİZM SÖYLEMİ VE AMERİKAN SANATINA ETKİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Zafer GÜNGEN

                      

ASEAD CİLT 6 SAYI 2

İÇİNDEKİLER


1. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN MESLEKİ ŞÜPHECİLİĞİNİN DENETİM STANDARTLARI BAĞLAMINDA DENETİM KALİTESİNE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA

Öğr.Grv. Dr. Ahmet KARAHAN, Doç. Dr. Yusuf Cahit ÇUKACI


2. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA: BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİ

Doç. Dr. Mustafa SOBA, Öğr. Gör. Ali ŞİMŞEK, Bilim Uzmanı Ebru DEMİR


3. ÇALIŞMA HAYATINDA ALGILANAN BOŞ ZAMAN VE SANAL KAYTARMA

Banu ÖZBUCAK ALBAR


4. SOSYAL MEDYA KULLANIMININ YALNIZLIK VE NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİĞİ BELİRTİLERİ İLE İLGİLİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Uzm. Klnk. Psk. Buse ŞAFAK, Dr. Süleyman KAHRAMAN


5. MÜZİK EŞLİĞİNDE OKUMANIN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin SARIKAYA


6. KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEĞİ

Doç. Dr. İsmail BARIŞ, Uzm. Emine ATAMAN


7. İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNİN MUHASEBE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Öğr. Gör. Erkan UZUN


8. ANKSİYETENİN YAŞAM DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TÜKENMİŞLİĞİN ARACI ROLÜ

Arş. Gör. Furkan Onur EKEN, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EBADİ


9. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ SAVUNMA SANAYİ HARCAMASINDA YERİ VE ÖNEMİ

Görkem BAKIR


10. BUILDING THE CAPABILITIES FOR MANAGING UNCERTAINTY IN ENTREPRENEURIAL CONTEXTS: A SENSEMAKING APPROACH

Dr. Hande KARADAĞ


11. SANATÇININ BİTMEYEN ARZUSU “ÇİLECİ BEDEN” PERFORMANSLARI

Dr. Öğr. Üyesi Haydar BALSEÇEN


12. OKUL ÖRGÜTLERİNDE YÖNETİMİN DEMOKRATİKLİK DÜZEYİNİN KATILIM ÖZGÜRLÜK VE ÖZERKLİK BOYUTLARI AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ (Balıkesir İli Örneği)

Hayret BAŞARAN, Özay Nuri AKSOY, Turgut KIVANÇ


13. AHŞAP TASVİRLERİ: AHŞAP HERKESİNDİR

Prof. Dr. İlker USTA


14. EVLENME VE ÇEYİZ GELENEKLERİNDE GİYİM EŞYALARI (Giresun ili Şebinkarahisar Örneği)

Prof. Dr. Fatma KOÇ, Öğr. Gör. Leyla KAYA DURMAZ


15. VÜCUT ALGISI VE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Mehmet YORULMAZ, Şenay KURUTÇU


16. REALİST RUS EDEBİYATINDAN ERKEN DÖNEM SOVYET SİNEMASINA GERÇEKÇİ MEKÂN KULLANIMI

Dr. Öğr. Üyesi Menderes AKDAĞ


17. ANA DİLİ ARAPÇA OLMAYANLAR İÇİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE BÜTÜNLEYİCİ METOT

Serkut Mustafa DABBAGH, Orhan OĞUZ, Emad Abdulbaky Abdulbaky Aly


18. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE NÜFUS GELİŞİMİ

Dr. Öğr. Üyesi Salem KHALAF


19. BİLGİ ÇAĞINDA İLETİŞİM OLGUSU VE “İLETİŞİMSİZLİK” BECERİSİ

Seçil UTMA


20. DETERMINATION OF THE UNIVERSITY STUDENTS’ MISCONCEPTIONS ABOUT THE TOPIC “PASSAGE OF SUBSTANCES THROUGH CELL MEMBRANE” BY TWO-TIER TEST

Dr. Sevil ÖZCAN


21. MÜHENDİSLİK, PSİKOLOJİ VE TİYATRO BÖLÜMLERİNDE OKUMAKTA OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İLETİŞİM VE EMPATİ BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Büşra AYDOĞAN, Dr. Süleyman KAHRAMAN


22. 1923-1950 YILLARI ARASI CUMHURİYET HALK PARTİSİ POLİTİKALARININ DEMOKRASİ VE DİKTATÖRLÜK İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Samet ERDOĞAN, Muhammet Nazım TAŞÇI, Hümeyra YILDIZ


23. A COMPARISON FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PERFORMANCES OF THE TURKISH METROPOLITANS

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur KARA


24. SOCIOPOLITICAL SYMBOLIZATION OF STARI MOST: CONSTRUCTION, DESTRUCTION, RECONSTRUCTION

Yiğit Anıl GÜZELİPEK


25. INTERACTION BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ENVIRONMENTAL SENSITIVITY: A RESEARCH ON KAYSERİ FIRMS, WHICH ENTERED THE TOP 500 IN TURKEY BETWEEN 2014 AND 2017

Mustafa ŞEKER, Aslan ÖZSOY, Hikmet YAŞAR


26. THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE, SUPERVISOR SUPPORT, ORGANIZATIONAL TRUST, AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH IN AVIATION SECTOR

Dr. Cenk AKSOY


27. RELATIONSHIP BETWEEN JOB STRESS, JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL CULTURE IN HOSPITALS AND INVESTIGATION OF SIGNIFICANT DIFFERENCES: KAYSERI EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL

Prof.Dr. Terekhin VYACHESLAV, Nuh Mehmet BÜYÜKSİVASLIOĞLU, Mustafa ŞEKER

 

                                                                            

ASEAD CİLT 6 SAYI 1

KAPAK, JENERİK VE İÇİNDEKİLER DOSYASI

1. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE PERFORMANS ETKİSİ

Pınar YAYLA, Doç. Dr. Mustafa Cahit UNGAN

 

2. GRİ TAHMİN YÖNTEMİ: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Dr. Öğr. Üyesi Eylem BAYRAKÇI, Arş. Gör. Esra AKSOY

 

3. TÜKETİCİLERİN GSM OPERATÖRÜ MARKALARINA YÖNELİK KAÇINMA DAVRANIŞLARI

Bulut DÜLEK, Yavuz CÖMERT

 

4. SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Öğr. Gör. Osman AKHAN, Öğr. Gör. Ahmet DOLMACI, Arş. Gör. Sedat ALTINTAŞ

 

5. FİRMA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST-100 ENDEKSTE YER ALAN FİRMALARINDAN KANITLAR

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel AYDIN

 

6. SOVYET-RUS EDEBİYATININ ŞEKİLLENME SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ

Dr. Esra ELMACIOĞLU

 

7. UÇAK SAHİPLİĞİ AÇISINDAN TÜRK HAVACILIK ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Hakan RODOPLU, Arş. Gör. Güler POLAT, Öğr. Gör. Doğan KILIÇ

 

8. ÇANAKKALE İLİNE DIŞ GÖÇLERİN ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Salem KHALAF

 

9. MEASURING CONSUMER BRAND PERCEPTIONS IN TERMS OF NEUROMARKETING BY USING THE EEG METHOD: AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Ass. Prof. Dr. Atilla YÜCEL, Res. Asst. Ahmed İhsan ŞİMŞEK

 

10. ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIĞININ BELİRLENMESİ “BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”

Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK, Öğr. Gör. Gülhan GÖK

 

11. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ORGANİK TARIMIN MEVCUT DURUMU VE GELİŞME POTANSİYELİ

Kurtuluş MERDAN

 

12. ŞEMA TERAPİNİN SİGARAYI BIRAKMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih BAL

 

13. HUNTİNGTON’DAN FUKUYAMA’YA: MEDENİYETLER ARASI TAHAMMÜLSÜZLÜK VE DOĞU-BATI ÇATIŞMASI

Elif Merve KOÇ

 

14. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) İLE VERGİ USUL KANUNU (VUK) AÇISINDAN DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Hacı Arif TUNÇEZ

 

15. FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ROMANINDA BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ

Tülay KARATEKİN

 

16. TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ: İNGİLTERE VE KOLOMBİYA ÖRNEĞİ

Yunus KARAAĞAÇ

 

17. GREEN FINANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A THEORETICAL STUDY

Asst. Prof. Dr. Ensar AĞIRMAN, PhD Candidate Asfia Binte OSMAN

 

18. İSLAMİ YAŞAM TARZININ İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: AFYONKARAHİSAR TERMAL OTELLERİ ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Mustafa SANDIKCI, Arş. Gör. Mehmet BOYRAZ, Arş. Gör. Asilhan Semih MUTLU

 

19. RİSKE MARUZ DEĞER ANALİZİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: TÜRKİYE’DEN BULGULAR

Onur BAYRAM, Zakayo Samson KISAVA

 

20. SİYASAL GERÇEKÇİLİK, AHLAK VE YOZLAŞMA

Doç. Dr. Alim YILMAZ

 

21. İŞ VE İŞ STRESİ YÖNETİMİ

Ayla AVCI

 

22. ÇANKIRI ÇAMAŞIRHANESİ

Dr. Betül ÖZCAN BALKIR

 

23. KARİZMATİK BİR OTORİTE OLARAK RAHİPLERİN DİNSEL GELENEKLERDEKİ YERİ

Öğr. Gör. Fatih EROĞLAN

 

24. TÜRKİYE KAYNAKLI FİNANSAL KRİZLERİN ANATOMİSİ

Dr. Mehmet Ali POLAT

 

25. EKSLIBRIS’TE KONU VE ÖZGÜNLÜK

Melike Güher YILMAZ BİLGİLİ

 

26. TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU POLİTİKALARI  BAĞLAMINDA “IKBY”

Hatem Azeez IBRAHİM, Doç.Dr. Othman ALİ

 

27. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞKOLİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ayhan YALÇINSOY, Cenk AKSOY

 

28. THE IMPACT OF THE US ON THE ARMAMENT PROCESS IN THE CONTEXT OF SAUDI ARABIA'S SECURITY PERCEPTIONS IN THE POST-COLD WAR PERIOD

Mevlüt AKÇAPA

 

29. TURİZM’DE FOTOĞRAFÇILIK

Melike Güher YILMAZ BİLGİLİ

 

30. DEMOKRASİNİN İKİ FARKLI YORUMU: LİBERAL VE SOSYAL DEMOKRASİNİN KURAMSAL TEMELLERİ

Sıla SABANCILAR EREN


1. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SAVUNMA SANAYİ: GENEL BİR BAKIŞ

Doç. Dr. Şennur SEZGİN
Prof. Dr. Selami SEZGİN


2. DOĞU’DAN BATI’YA YÖNELEN İKİ NEFER: ŞEKİP ve NAŞİT

Öğr. Gör. Dr. Ece SERRİCAN KABALCI


3. ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ PESSİNUS SİKKELERİ IŞIĞINDA PESSİNUS’UN ROMALILAŞMA SÜRECİ

Dr. Öğr. Üyesi Hacer KUMANDAŞ YANMAZ


4. KONYA’DA AŞURE, ŞİVLİLİK VE FENER ALAYI GELENEĞİ

Dilan GÖRGÜLÜ


5. YOZGAT İLİNDE KURULABİLECEK KOMPOST TESİSLERİNİN MOORA YÖNTEMİYLE OPTİMALLİK SIRALAMASI

Prof. Dr. Hüdaverdi BİRCAN
Doç. Dr. Hasan ELEROĞLU
Arş. Gör. Dr. Rahim ARSLAN


6. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE SUNULAN DERSLERE YÖNELİK BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr. Hüdaverdi BİRCAN
Doç. Dr. Hasan ELEROĞLU
Arş. Gör. Dr. Rahim ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERSOY


7. A NEW HETERODOX APPROACH: WACKONOMICS

Prof. Dr. Selçuk BALI
Asst. Prof. İbrahim ÖZMEN


8. BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE KAMU HARCAMALARI ve VERGİ GELİRLERİ ÜZERİNDEN MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SINAMASI: YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTİ

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÖZMEN
Prof. Dr. Selçuk BALI


9. A NEW OPPORTUNITY FOR INNOVATIVE PARTNERSHIP?: A CASE OF MIKTA COUNTRIES

Dr. Vasfi KAHYA


10. 19. YÜZYILDA POLİTİK İKİLİ KARŞITLIK SUNUMU OLARAK FRANKENSTEIN’IN CANAVARININ KARİKATÜRLERDE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

Öğr. Gör. Banu ERŞANLI


11. KİŞİLİKLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Hale Nur GÜLER
Prof. Dr. Akın MARŞAP


12. EĞİTİM FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE UYUM PROGRAMI ÖNCESİ VE SONRASINDAKİ METAFORLARI

Doç. Dr. Nadire Emel AKHAN
Hüseyin ACAR
Baysal GÜNGÖR


13. BARTER’IN DÜNYA TİCARETİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİNİN ENTROPİ YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİLMESİ: SAARC ve BRICS ÜLKELERİNDE BİR UYGULAMA

Dr. Öğr. Üyesi Haşim BAĞCI


14. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK, KURUMSAL İMAJ VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ

Prof. Dr. İsmail BAKAN
Dr. Öğr. Üyesi İnci Fatma DOĞAN
Mehtap KOÇDEMİR
Makbule OĞUZ


15. POSTMODERN ADVERTISING: NEW ADVERTISING APPROACHES IN THE POSTMODERN ERA

Öğr. Gör. Deniz ÇALIK
Öğr. Gör. Ülkü N. AKTAŞ


16. ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN SATINALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: TRENDYOL ALIŞVERİŞ SİTESİ MÜŞTERİLERİ İLE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL
Özge ŞAHİN


17. MUHAFAZAKÂR TÜKETİCİLERİN HELÂL TURİZME BAKIŞI

Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL
Öğr. Gör. Gülnihal TOPAY


18. SİSTEMATİK MÜZİKOLOJİDE 20. YÜZYIL ANALİZ YÖNTEMLERİ

Ümit FIŞKIN


19. SAVUNMA HARCAMALARI- EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ. DÜNYA VE TÜRKİYE’NİN GENEL BİR GÖRÜNÜMÜ

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Samet ERDEM
Prof. Dr. Selami SEZGİN


20. MAX WEBER’ E GÖRE LİDERLİK ÇEŞİTLERİ VE GELENEKSEL LİDERLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ

Ünal KARAARSLAN


21. ÇEVRESEL FARKINDALIK GELİŞTİRMEDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİ

Dr. Öğr. Üyesi H. Gözde ERTÜRK KARA
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Nalan YILMAZ
Doç. Dr. Özge AYDIN ŞENGÜL


22. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE SINIF YÖNETİMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Özge AYDIN ŞENGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Nalan YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi H. Gözde ERTÜRK KARA


23. ANAMUR MUZ ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARI VE BÜYÜME OLANAKLARI

Dr. Öğr. Üyesi Ali Naci KARABULUT
Barış ALTUNTAŞ


24. KUR’ÂN KISSALARINDA BİR ANLATIM ÜSLÛBU OLARAK HZ. PEYGAMBER’İ KISSAYA DÂHİL ETME

Dr. İbrahim YILDIZ


25. YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE BİRİMLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞYERİ MANEVİYATI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Dilek KOCABAŞ
Dr. Aynur TORAMAN


26. 21.YÜZYILDA TÜRKİYE’DE EDEBİYAT DERGİLERİNDE İLLÜSTRASYON VE ESERLERİNİN İNCELEMESİ

Melike Güher YILMAZ BİLGİLİ
Ayşe Nur YILDIZ ÜNAL
Gülsüm DOĞANER


27. 2008 KÜRESEL KRİZİ SONRASI DÖNEM TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Selma ÖNER


28. TÜRKİYE’NİN İHRACATININ KOMŞU DEVLETLER İLE MUKAYESESİ (1913-1929)

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat KURTULGAN


29. HOPALI BİR KADI: MUSTAFA [HAKKI] EFENDİ (17 Eylül 1883-17 Eylül 1916)

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat KURTULGAN
Dr. Öğr. Üyesi Aydın EFE


30. BİLGİ EKONOMİSİ VE EKONOMİK BÜYÜME: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ODABAŞI
Esma ERDAL


31. ŞİDDETİN GÖRÜNÜR HALİ; “BEYAZ BANT”  FİLMİ ÜZERİNDEN BİR İZLEYİCİ ÇALIŞMASI

Eda ÇALIŞKAN ARISOY


32. KATILIM BANKACILIĞI HİZMETLERİNDE PAZARLAMA FAALİYET VE UYGULAMALARI: SEKTÖREL UYGULAMALAR VE YAŞANAN PROBLEMLER

Hilal S. ÇİFTCİ
Arş. Gör.  Okan FİDANLI


33. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN OKUMA YAZMAYLA İLGİLİ İNANÇLARININ İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Dr. Elif Yalçıntaş SEZGİN
Dr. Öğr. Üyesi. Leyla ULUS
Prof. Dr. Ayşe B. AKSOY


34. ERGEN BİREYLER İÇİN YAŞAM BECERİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi. Leyla ULUS


35. KÜRESELLEŞME VE AVRUPALILAŞMA PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI

Arş. Gör. Osman Erdal ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ ALTIN


36. TÜRK KÜLTÜRÜNDE PEHLİVANLIK KAVRAMI

Murat ÖZDEMİR


37. YENİ KAFKASYA DERGİSİ’NDE EMİN ABİD ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öğr. Gör. Dr. Ümit AKIN


38. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI VE MEMNUNİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Burçin TUTCU
Öğr. Gör. Ayşe Nur SOYSAL


39. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ YÜKÜ FAZLALIĞI ALGISININ YAŞAM KALİTESİ VE İŞ- AİLE ÇATIŞMASI İLE İLİŞKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Fuat KORKMAZER
Prof. Dr. Ali AKSOY


40. RİZE HALKEVİNİN SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANDAKİ FAALİYETLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan BAŞARAN


41. OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA CİZVİT TARİKATININ YAYILMASINDA FRANSIZ ELÇİLERİN ROLÜ

Arş. Gör. Sevil GÖZÜBÜYÜK


42. AKLA HİTAP EDEN DÜŞÜNCENİN SANATI: KAVRAMSAL SANATA GENEL BİR BAKIŞ

Doç. Dr. Ayfer UZ
Doç. Dr. Nurbiye UZ


43. DİN EĞİTİMİNDE GAYB KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA SEMİYOTİK İLMİN BİLEŞENLERİNDEN OLAN PRAGMATİK YAPININ ÖNEMİ

Dr. Fatih Menderes BİLGİLİ


44. KURUMSAL YÖNETİMİN FİNANSAL BAŞARISIZLIĞI ÖNLEMEDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yusuf GÖR


45. KADIN TÜKETİCİLERİN ANLIK SATINALMA DAVRANIŞLARINDA BURÇLARIN ETKİSİ

Prof. Dr. Reha SAYDAN
Aysel DOĞAÇ


46. OKULÖNCESİ DÖNEMDE YAŞAM BECERİLERİ

Öğr. Gör. Dr. Elif Yalçıntaş SEZGİN


47. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE BAŞARI KRİTERLERİ VE FİNANSAL OLMAYAN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Doç. Dr. Serpil  ALTINIRMAK
Basil OKOTH


48. SARAYBOSNA GAZİ HÜSREV BEY KÜTÜPHANESİ AYETE’L-KURSİ TEFSİRLERİ

Doç. Dr. Burhan BALTACI


49. TÜKETİM NESNESİ OLARAK BEDEN VE MODA: BİR MODA ETKİNLİĞİ VE YEŞİL FESTİVAL ÖRNEĞİ OLARAK ZERUJ FESTİVAL

Prof. Dr. Hanife GÜZ
Arş. Gör. Hülya Demir YALEZE
Gözde ŞAHİN


50. AFGANİSTAN’DA YENİ AÇILAN TÜRKOLOJİ BÖLÜMLERİNİN TÜRK VE AFGAN KÜLTÜRÜNE ETKİSİ 

Firoz FAOZİ


51. KAZAK MANEVİYATI: ULUS, DİL VE LATİN ALFABESİ

Roza BAKBERGENOVA KOZHABAYEVNA


52. FİRUZE ENGİN’İN HIDRELLEZ OYUNU

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN


53. MEHMET AKİF ERSOY’DA ŞEHADET ANLAYIŞI

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN


54. TÜKENDİLER: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜKETİCİ HAKLARI KONUSUNDA TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI DENEYİMLERİ

Arş. Gör. Kudret AYKIRI


55. KADIN, KADINA BUNU YAPAR MI: BİR GRUP KADIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYININ KADIN HAKLARI KONUSUNDA TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI DENEYİMLERİ

Arş. Gör. Kudret AYKIRI


56. 18. YÜZYILIN ÜNLÜ HEKİMİ ABBÂS VESÎM VE TIP KİTABI

Shaymaa İMAD
Doç. Dr. Sevim YILMAZ ÖNDER


57. KIRŞEHİR EVLİYALARINDAN MAHZENLİ ALİ EFENDİ VE KERAMETLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME 1841-1951

Mustafa FİDAN


58. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Arş. Gör. Murat TUNCER  
Dr. Öğr. Üyesi Burcu GEZER ŞEN


59. MESLEKİ İLGİ VE YETKİNLİK BAĞLAMINDA DİN GÖREVLİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE TANIMLAYICI BİR ALAN ÇALIŞMASI

Dr. Öğretim Üyesi Emre YILMAZ


60. ÂŞIK EDEBİYATINDA “BADE İÇME” MOTİFİ VE ŞAMANİZMDEKİ BENZERLİĞİ

Hacı DAĞLI


61. TÜRKMENLİĞİN DİASPORİK TEMSİLLERİ: İSTANBUL’DA YAŞAYAN KERKÜKLÜ TÜRKMENLERDE GÖÇ, KİMLİK VE ENTEGRASYON

İrfan ÖZET


62. MUHAMMED SAİD ER-RAYHANİ’NİN KÜÇÜREK ÖYKÜLERİNDE HÜRRİYET KAVRAMI

Dr. Orhan OĞUZ


63. NAZİK EL-MELAİKE’NİN KOLERA ŞİİRİ

Dr. Orhan OĞUZ


64. BAŞLANGICINDAN GELİŞİMİNE KADAR IRAK EDEBİYATINDAN SANATSAL ÖYKÜNÜN KÖKLERİ

Dr. Srood Kannan SHAKIR
Dr. Serkut Mustafa DABBAGH
CİLT 5 SAYI 11 YIL 2018

KAPAK, JENERİK VE İÇİNDEKİLER DOSYASI

DÜNYA ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
Arş. Gör. Aziza SYZDYKOVA

PROF. DR. MUHAMMED ALİ FERZÂNE’NİN HAYATI
VE TÜRK EDEBİYATI ÜZERİNE ETKİLERİ
Mustafa Recebi RAGEB

X. YÜZYILDA ÇİNLİLERİN VE ARAPLARIN TÜRKİSTAN’DA HÂKİMİYET MÜCADELESİ: TALAS MEYDAN MUHAREBESİ
Gülseri OKUDAN

TÜRK KERPİÇ MİMARİSİ VE CUMHURİYET SONRASI KERPİÇ EVLERİN TÜRK RESİM SANATINDAKİ YERİ VE MALATYALI SANATÇILARIN          ESER ÖRNEKLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin GEÇEN
Aliseydi KÖSEM

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN CÜMLE ÖĞELERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Hacı DAĞLI 

KIBRIS’TA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARABULUCUĞU İLE
SİYASAL ÇÖZÜM MODELLERİ VE ANALİZİ
Doç. Dr. Sibel AKGÜN

BAHÇEDEN TEMİZLENEN AYRIK OTLARI: POLİTİK SİNEMA BAĞLAMINDA “SONBAHAR” FİLMİNİN ANALİZİ
Arş. Gör. Özge CENGİZ

FİNANSAL BAŞARISIZLIĞI ÖNLEMEDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN VE DENETİM KALİTESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yusuf GÖR

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ ENFLASYON İLE İMTİHANI
Prof. Dr. Tuncay ÇELİK

DİN EĞİTİMİNDE KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA
DOĞANIN VE KUR’AN’IN KAZANDIRDIĞI İLMİ METODOLOJİNİN ÖNEMİ
Dr. Fatih Menderes BİLGİLİ

ENDÜSTRİYEL FUTBOLDA DEĞİŞEN TARAFTAR KİMLİĞİ VE GÖZETİM: PASSOLİG UYGULAMASININ ETKİLERİ
Öğr. Üyesi Mansur Konuralp AKTAŞ
Arş. Gör. Can CENGİZ

BELLEK TAŞIYICILARI: YURT GEZİLERİ RESİMLERİ/ANTALYA
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Canan BAYER

TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN “RAFADAN TAYFA: HER NOTADAN” VE “HAPŞUU” İSİMLİ ÇOCUK TİYATROLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Bilge BAĞCI AYRANCI

TOKATLI MUİD AHMED el-KAZÂBÂDÎ’NİN
HAYATI VE “HAŞİYETÜ’L-USÛL” ADLI YAZMA ESERİNİN TANITILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZAY

TEK PARTİ DÖNEMİNDE TOPLANAN MİLLİ EĞİTİM ŞURALARINDA
ALINAN KARARLARIN EĞİTİMİN SİYASİ İŞLEVİ AÇIDAN ANALİZİ
Prof. Dr. Sadık KARTAL


KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ HAKKINA GENEL BAKIŞ
Arş. Gör. Yasemin TAŞDEMİR

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN ROMANLARINDA
DOĞU-BATI ve ESKİ-YENİ DÜŞÜNCESİ
Öğr. Gör. Dr. Ece SERRİCAN KABALCI

THE TRANSFORMATION OF THE US FOREIGN POLICY ON CHINA:
TRUMP OR NIXON?
Doç. Dr. Burak KÜNTAY

İSLAM HUKUKÇULARININ AİLE VE CEZA HUKUKUYLA İLGİLİ MESELELERİ SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRMELERİ
Doç. Dr. Ahmet AYDIN


DİJİTAL ÇAĞIN HASTALIĞI NOMOFOBİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Arş. Gör. Dilek KOCABAŞ
Arş. Gör. Kevser SEZER KORUCU

RİZE’DE GENEL SEÇİMLER ve MİLLETVEKİLLERİNE DAİR İSTATİSTİKLER (1920-1946)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan BAŞARAN

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Ebru İLERİ
Doç. Dr. Kemal DİL

OSMANLI-İTALYA İLİŞKİLERİNİN GÖRSEL YANSIMALARI OLARAK İLLÜSTRASYONLAR
Öğr. Gör. Dr. Nesli Tuğban YABAN

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLE HİZMET YÖNETİM SÜREÇLERİNİN ETKİNLİĞİ
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Yakup Bahadır YÜCEL
Arş. Gör. Ahmet AYAZ
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

R İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ
Dr. Kamil ÇELİK
Dr. Hakan ÖZKÖSE
Dr. Sezin GÜLERYÜZ

MÜMTAZ ZEKİ TAŞKIN’IN TİYATRO ESERLERİNDE
AKTARILAN DEĞERLER
Öğr. Gör. Çiğdem Çam TÜRKAN
Öğr. Gör. Servet TÜRKAN

ÇOCUĞUN GELİŞİM BASAMAKLARINA GÖRE
FİGÜRLERİ ELE ALMA BİÇİMLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin GEÇEN


FİLMLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE KULLANIMI
Dr. Öğr. Üyesi Armağan GÜNEŞ


TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME ve ENERJİ TÜKETİMİNİN


CARİ AÇIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Mutlu BARBAROS
Dr. Alp PAR
Dr. Öğr. Üyesi Salih KALAYCI


SOSYAL MEDYA REKLAMLARI ÜZERİNDEN KADININ TOPLUMDAKİ KONUMLANDIRILMASINA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ

Dr. Öğr. Üyesi Özge Baruönü LATİF
Dr. Öğr. Üyesi Özlem İngün KARKIŞ

READING XENOPHOBIA IN TURKISH MEDIA THROUGH SYRIAN REFUGEES: SAMPLES OF YENİ AKİT AND SÖZCÜ NEWSPAPERS
Ass. Prof. Dr. Ferihan POLAT
Res. Asis. Özlem Özdeşim SUBAY
Ahu Sinem ULUTÜRK


BİTLİS İL MERKEZİNDE YER ALAN İKİ ÖNEMLİ KİTABE
Arş. Gör. Dr. Korkmaz ŞEN


İŞ-AİLE VE AİLE- İŞ ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Emine KOLBAŞI

Doç. Dr. Zübeyir BAĞCICİLT 5 SAYI 9 YIL 2018

TÜRKÇE FİİLLERDE CANLANDIRILMIŞ FOSİL İSİM TABANLARI

Özge Ezel ŞAHİNER

HÜSEYİN SUAT YALÇIN’IN KALEM DERGİSİNDEKİ YAZILARI
Öğr. Gör. Dr. Ece SERRİCAN KABALCI

SOSYAL YARDIMLARIN KAYITDIŞI EKONOMİYE ETKİSİ:
ÇANKIRI ÖRNEĞİ
Eda AYDOS


EĞİTİM VE SANATTA YENİLİKÇİ SIRADIŞI YÖNLERİYLE JOSEPH BEUYS
Dr. Öğr. Üyesi Ayfer UZ
Doç. Dr. Nurbiye UZ

KADIN İSTİHDAM VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: VAR MODELİ ANALİZİ
Esma TÜRLÜOĞLU

DİNİN SEKÜLERLEŞEN KODLARI: KİTAB-I MUKADDES VE YAKUP KADRİ
Doç. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU
ÖZLEM SÜRÜCÜ

4. ENDÜSTRİ DEVRİMİNE KURAMSAL BAKIŞ
Dr. Kamil ÇELİK
Dr. Sezin GÜLERYÜZ
Dr. Hakan ÖZKÖSE

DÖVİZ REZERV YETERLİLİK GÖSTERGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAZAKİSTAN ÖRNEĞ
i

Arş. Gör. Aziza SYZDYKOVA
Aktolkin ABUBAKİROVA

SOSYAL SERMAYENİN KURUM KİMLİĞİNDEKİ ÖNEMİ ÜZERİNEBİR İNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi G. Banu DAYANÇ KIYAT

KUR’AN KURSLARI, DİNDARLIK VE BENLİK SAYGISI
Dr. Emre YILMAZASEAD CİLT 5 SAYI 8 YIL 2018

ATATÜRK’ÜN ANTALYA ZİYARETLERİ
Arş. Gör. Dr. Recep ARSLAN


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN KULLANMA BECERİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Şemsi BAYKUT ÖTELEŞ

TÜRK İŞ HUKUKU KAPSAMINDA PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING)
Av. Banu ÖZDEN

ADİL YARGILANMA HAKKI BAKIMINDAN ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
Kenan GÜZEL

TÜRKİYE’DEKİ TERÖR OLAYLARININ DÖVİZ KURU ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM
Dr. Öğr. Üyesi İsmail SEKİ
Ahmet AKYILDIZ

GIOSEFFO ZARLINO’NUN
BATI MÜZİĞİ TEORİ TARİHİNDEKİ ÖNEMİ
Ümit FIŞKIN

GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA: İKİNCİL EKRAN ÜZERİNE
BİR İNCLEME
Dr. Öğr. Üyesi Ümit SARI
Arş. Gör.  Caner ERDOĞAN

METAFİZİĞİN  “DÜNYEVİ RESMİ”  OLARAK: MODERN TEKNOLOJİ
Murat VURAL
Dr. Songül DEMİR


BİST 100 ENDEKSİNDE BALON ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Arş. Gör. Dr. Aygül ANAVATAN
Arş. Gör. Eda Yalçın KAYACAN

ÇOCUK YOKSULLUĞUNUN FARKLI BİR ETNİK GRUP OLAN
ROMAN ÇOCUKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr.  Öğr. Üyesi Elvan OKUTAN
Rukiye TURGUT

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ
Yakup Bahadır YÜCEL
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Arş. Gör. Ahmet AYAZ
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

MÜTTEFİKLİKTEN DÜŞMANLIĞA KAFKASYA VE DOĞU AVRUPA’DA  HAZAR-DOĞU ROMA İLİŞKİLERİ
Kübra KOÇ

AFRİKADAN AVRUPAYA GÖÇÜN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE
AMPİRİK ANALİZ
Dr. Öğr. Üyesi İsmail SEKİ
Burcu BEKTAŞ


SANAYİ 4.0 SÜRECİNDE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMI OLUŞTURMADA YENİ YAKLAŞIMLAR
Dr. Öğr. Üyesi Hanife AKGÜL
Doç. Dr. Birol AKGÜL
Zeynep AYER

SANAYİ 4.0 SÜRECİNDE GAZETECİLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞACAK PERSONELİN MESLEKİ YETENEK VE YETERLİLİĞİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER
Dr. Öğr. Üyesi Hanife AKGÜL
Doç. Dr. Birol AKGÜL
Zeynep AYERASEAD CİLT 5 SAYI 7 YIL 2018

TEDARİK ZİNCİRİ VE YALIN TEDARİK ZİNCİRİ
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKBEN
Öğr. Gör. Ayşe GÜNGÖR

ŞİDDET UNSURU OLARAK TERÖR OLAYLARININ MEDYADA HABERLEŞTİRİLMESİ
Dr. Osman Vedüd EŞİDİR
Dr. Gökhan BAK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA BENLİK SUNUMLARI VE YANSIMALARI: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Aybuke CESUR
Kemal DİL

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETSEL ETKİNLİĞİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Said KINGIR
Doç. Dr. Aydın YILMAZER
Nilüfer ŞAHİN

BELEDİYELERDE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GELİŞİMİNDE
BEYAZ MASA UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ: ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Ü. Ali YILDRIM
Arş. Gör. Dr. Kürşad Emrah YILDIRIM

“PEMBE TURİZM” ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Savaş YILDIZ

TÜKETİM TOPLUMU ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
Arş. Gör. Sinan ACAR

ŞEHİR PAZARLAMASI VE HANE HALKININ ŞEHRE YÖNELİK ALGILARI: ELMALI İLÇESİ ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Rukiye KILIÇ
Öğr. Gör. Dr. Mükerrem ATALAY ORAL
Öğr. Gör. Derya ÖGE SET

SİYASİ PARTİLERİN KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE
KADINLAR VE GENÇLER: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE
Arş. Gör. Elif DÖLEK

BİTCOİN GETİRİLERİNİN KAOTİK YAPISININ İNCELENMESİ
Arş. Gör. Eda Yalçın KAYACAN
Arş. Gör. Dr. Aygül ANAVATAN

BELEDİYELERİN KÜTÜPHANECİLİK FAALİYETLERİNİN
STRATEJİK PLANLAR ÜZERİNDEN ANALİZİ
Yasin ŞEŞEN
Kaan GÜRBÜZ

ALGORİTMALARIN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Yakup Bahadır YÜCEL
İlknur KULAÖZÜ

YOUTUBER VİDEOLARI: KİM, NEREDE, NE ZAMAN, NASIL, NEDEN İZLER
Dr. Mesut ÇİÇEK

15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE GİRİŞİMİ İLE TÜRKİYE’DEKİ ERDEMLİ – YARI KAMUSAL MAL VE HİZMETLER ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE
Prof. Dr. Mehmet TUNÇER
Abdurrahman OLGUN
ASEAD CİLT 5 SAYI 6 YIL 2018

ÇEVRE VE MEKAN GRAFİĞİ EĞİTİMİ İÇİN SEÇMELİ DERS UYGULAMASI
Öğr. Gör. Dr. Ece SERRİCAN KABALCI

GÜNÜMÜZ SÜRYANİ DİNİ MİMARİSİ ARAŞTIRMALARI
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin KORKUT
Ufuk ELYİĞİT

TEKSTİL  YÜZEYLERİN  İÇ  MEKAN  TASARIMINDA
AKUSTİK AMAÇLI  KULLANIMI
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim GÜRANİ
Doç. Dr. Füsun DOBA KADEM

İL ÖZEL İDARELERİNDE SOSYAL HİZMET:KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Metin ÖZKARAL
Şaziye AFŞAÖREN
Yasemin YILDIZ

KENTSEL YAŞANABİLİRLİK KAVRAMI VE SOSYO EKONOMİK GELİŞMİŞLİK
Dr. Öğretim Üyesi  H. Burçin HENDEN ŞOLT


MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN  GÜÇLENDİRİLMESİNDE ÇÖZÜM ODAKLI GRUP ÇALIŞMASININ ETKİSİ
Eyüp AKIN

OSMANLI-FRANSA İLİŞKİLERİNDE DİPLOMATİK PROTOKOL UNSURU OLARAK “İSKEMLE” (XVI.-XVII. YÜZYILLAR)
Arş. Gör. Sevil GÖZÜBÜYÜK


ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ
Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE
Arş. Gör. Elif DÖLEK

MERKEZ PARTİ SÖYLEMLERİ VE MEDYA DİLİ BAĞLAMINDA
AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİNİN İNCELENMESİ: FRANSA VE ALMANYA ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Filiz CİCİOĞLU
Şeyma Merve TANDOĞAN

USULÎ KAZANILMIŞ HAKKIN SINIRLARININ BELİRLENMESİNDE YAŞANAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Gör. Orhan EROĞLU


TÜRKİYE’DE BİLİM SANAT MERKEZLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Armağan GÜNEŞ

IRKÇILIK ve AYRIMCILIK BAĞLAMINDA
SOSYAL MEDYADA #
oscarsowhite
Doç. Dr. Ali KORKMAZ
Sinan BARAN


KENTSEL LOJİSTİK: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKBEN
Öğr. Gör. Ayça PEKMEZ BAHÇECİ


ÖZEL GÜVENLİK MESLEĞİNİN UNVAN SORUNU ve GELİŞİMİ
Öğr. Gör. Fahri AKBAŞ
Öğr. Gör. Yusuf Gökhan DURSUN
Öğr. Gör. Emre ÜRÜN


ANTALYA’DA TOPLANAN TÜRK KURULTAYLARININ TARİHİ DEĞERLENDİRMESİ
Eşe ÇAĞLAR


ŞİDDETİN KARŞISINDA Hz. PEYGAMBER
Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

EŞEN DELTASININ PALEOCOĞRAFYASINDA LETOON VE PATARA’NIN JEOARKEOLOJİSİ
Prof. Dr. Ertuğ ÖNER
Dr. Öğr. Gör. Serdar VARDAR


ANTALYA HALKEVİ DERGİSİ (TÜRK AKDENİZ)
Arş. Gör. Dr. Recep ARSLAN

YEŞİLÇAM DÖNEMİ SERİ KOMEDİ FİLMLERİ: CİLALI İBO ve TURİST ÖMER ÖRNEĞİ
Ferdi ŞAH


METAFİZİĞİN  “DÜNYEVİ RESMİ”  OLARAK: MODERN TEKNOLOJİ
Dr. Songül DEMİR
Murat VURAL

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN MAĞAZA SEKTÖRÜNE ETKİSİ: BİR ÖZEL MAĞAZA UYGULAMASI
Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
Yakup Bahadır YÜCEL

NARSİSİSTİK ÖZELLİK, ÖZ-ŞEFKAT VE DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Aydan AKTAŞ
Muzaffer ŞAHİN

EKONOMİ VE ASKERİ DARBELER İLİŞKİSİ
Doç. Dr. Şennur SEZGİN
Prof. Dr. Selami SEZGİN
ASEAD CİLT 5 SAYI 5 YIL 2018

FİNİKE OVASININ HOLOSEN JEOMORFOLOJİSİ VELİMYRA’NIN JEOARKEOLOJİSİ
Prof. Dr. Ertuğ ÖNER
Dr. Öğr. Gör. Serdar VARDAR

GELECEĞE YÖN VEREN KODLAMA BİLİMİ VE KODLAMA ÖĞRENMEDE KULLANILABİLECEK BAZI YÖNTEMLER
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
İlknur KULAÖZÜ
Yakup Bahadır YÜCEL
Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI İLE İHRACAT İLİŞKİSİNİN AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİNDE REGRESYON ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Gülsüm Gürler HAZMAN
Arş. Gör. Pınar Bengi KAYA

KUR’ÂN YORUM FAALİYETİ OLARAK KIRÂAT İLMİ
(HÜKÜM ÂYETLERİ ÇERÇEVESİNDE)
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AKASLAN

FİLM BAŞLIKLARININ ÇEVİRİSİ ÜZERİNE GÖZLEMLER
Doç. Dr. Gülhanım ÜNSAL

KİMLİK ÖGESİ OLARAK ERKEKLİK KAVRAMI VE POSTMODERN TOPLUMLARDA FARKLI ERKEKLİK ALGILARI
Arş. Gör. Barış ÇAĞIRKAN

ORDU İLİ ÜNYE İLÇESİ KAYA MEZARLARI

Dr. Öğr. Üyesi Hacer KUMANDAŞ YANMAZ

SOKRATES ÖNCESİ FELSEFEDE ARKHE SORUNU
Öğr. Gör. Dr. Ufuk Özen BAYKENT

ENFORMASYON ANARŞİSİ VE GAZETECİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: PANAMA BELGELERİ
Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra ATALAY

TR61 BÖLGESİ İL BAZLI REKABET GÜCÜ ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan KUŞAT

CİNSİYETLER VE CİNSİYETLERLE ÖZDEŞLEŞEN DAVRANIŞLARIN 
SOSYOLOJİK VE BİYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÇAKIR
Doç. Dr. Hatice BAŞ


ASEAD CİLT 5 SAYI 4 YIL 2018


NAFİ ATUF KANSU’YA GÖRE ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇELİK
Arş. Gör. Mehmet BAŞARAN

DUYGUSAL ZEKÂ ile GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Sami ACAR
Arş. Gör. Dr. Dilek USLU

TÜRK’ÜN YÜKÜ
“YENİ OSMANLICILIK” MI  YENİ BİR “OSMANLI ORYANTALİZMİ” Mİ ?
Hatice KAMALI

ENERJİ YATIRIMLARINDA KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ (KÖİ) MODELİ: KURAMSAL ÇERÇEVE
Prof. Dr. İrfan KALAYCI

İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ:
BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ali SIĞMAZ
Doç. Dr. Zübeyir BAĞCI

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN FİRMALARIN WEB SİTELERİNİN İNCELENMESİ
Arş. Gör. Seda KARAGÖZ ZEREN
ASEAD CİLT 5 SAYI 3 YIL 2018

ÜÇÜNCÜ SİNEMA VE TÜRKİYE’DEKİ ÖRNEKLERİNDEN
“PRESS” FİLMİNİN İNCELENMESİ
 Gökhan BAK


DEMOKRASİNİN DİNSEL NİTELİKLERİ
Arş. Gör. Hasan YENİÇIRAK

SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE BEDEN SUÇLULUĞUNUN DİYET PLANLARINA ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Sezer KORKMAZ
Fatma MANSUR

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE MİDYE SENDROMU
Dr. Öğr. Üyesi Senem ALTAN

İNSAN KAYNAKLARINDA DEĞİŞİMİN YENİ YÖNELİMİ: KARİYER YÖNETİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz MOHAN BURSALI
Prof. Dr. Sabahat BAYRAK KÖK

BİR ALTERNATİF TURİZM İŞLETMESİ OLARAK MACERA PARKI
Dr. Öğr. Üyesi Engin DERMAN

DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi H. Gülhan KARSAK

HAVAYOLU UÇAK İÇİ İKRAM SATIŞ TAHMİN MODELİ BİR HAVAYOLU UYGULAMASI
Dr. Öğr. Üyesi Vahap ÖNEN
Nalan KARABULUT


ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME HARCAMALARININ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ:İLAÇ SEKTÖRÜNDEN BİR UYGULAMA
Dr. Öğr. Üyesi Kenan İLARSLAN
Arş. Gör. Fatih BIYIKLI

ASEAD CİLT 5 SAYI 2 YIL 2018


TÜRKİYE’DE 1980’Lİ YILLARDA DEĞİŞEN SANAT ANLAYIŞI VE İLK KAVRAMSAL SANAT İZLERİ (BEDRİ BAYKAM VE SARKİS)
Ayfer UZ
Nurbiye UZ

OSMANLI EĞLENCE KÜLTÜRÜNÜN EDEBÎ ÜRÜNLERE YANSIMASI: SURNAMELER
Fatih AKBAY

HİTİTLERİN TANRILARINI MEMNUN ETME YÖNTEMLERİ VE BUNUN HİTİT ARKEOLOJİSİNE YANSIMALARI
Özge AKDAĞ

ULUSAŞIRI BAĞLAR VE DİL: ABD’DE YAŞAYAN TÜRKLER ÖRNEĞİ
Emel YİĞİTTÜRK EKİYOR

MACERALARLA DOLU BİR ÖMÜR: ABDULLAH BATTAL TAYMAS
Gülder Şüheda ESKİ

TRABZON AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR
Nurşah TURHAN

Kobani (Ayn el-Arap) kuşatması bağlamında uluslararası ilişkilere bir bakış (Eylül 2014- Haziran 2015)
Nuri YAZICI


ASEAD CİLT 5 SAYI 1 YIL 2018

KADININ BEDENİ VE DUYGULARI ÜZERİNDEN SÖMÜRÜLMESİ: EVLENDİRME PROGRAMLARI ÖRNEĞİ
Sait YILDIRIM


1930’LU YILLARDA TÜRK EDEBİYATINDA BALKAN İLGİSİ VE BİR YOL AÇICI OLARAK YAŞAR NABİ NAYIR
Saadet ÇETİN


MOBBING KAVRAMI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
Burcu YİĞİT

KASTAMONU YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN “TEFSÎRU KAVLİHÎ TEÂL” İSİMLİ ESER
Doç. Dr. Burhan BALTACI

MARKA DEĞERİNİN MARKA AŞKINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: STARBUCKS CAFE ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Vahap ÖNEN


MEZOPOTAMYA’DA TANRI ANLAYIŞININ GELİŞİMİ
Umut DİNÇ

ASEAD CİLT 4 SAYI 12 

VERİ ZARFLAMA VE SIRALI LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ŞİRKETLERİN ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Arş. Gör. Seda ABACIOĞLU
HİNDİSTAN VE ENDONEZYA’DAN TEMİN EDİLEN TÜRLER
Arş. Gör. Diren ÇAKILCI
Arş. Gör. Emirhan BERBEROĞLU

GÜVENLİ İLETİŞİM AÇISINDAN AKILLI CİHAZ İŞLETİM SİSTEMLERİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
Öğr. Gör. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Uzman Fatma TÜMİNÇİN

HASTANE ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ

Öğr. Gör. Dr. Serkan DENİZ
Öğr. Gör. Onur YÜKSEL
Öğr. Gör. Beyza ERKOÇ
Doç. Dr. Mesut ÇİMEN

TÜRKİYE’DE ULUSAL BİR SİNEMA HAREKETİ OLUŞTURMA ÇABALARI VE HALİT  REFİĞ
Arş. Gör. Ayşegül ÇİLİNGİR


TURİZM ALANINDAKİ MESLEK KURULUŞLARININ TÜRK TURİZM ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNE KATKISI NEDİR?
Arş. Gör. Samet GÖKKAYA
Yrd. Doç. Dr. Şehnaz DEMİRKOL

6502 SAYILI YASA KAPSAMINDA TÜKETİCİ İŞLEMİ
Arş. Gör. Osman Levent ÖZAY

SOSYAL MEDYADA YER ALAN REKLAMLARIN RENK TERCİHLERİ VE HEDEF KİTLEYE UYGUNLUĞU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Hatice BAHATTİN CEYLAN

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gökhan CEYLAN
Öğr. Gör. Yasin YILMAZ

FARKLI HIZDA GELİŞMESİNİN İNCELENMESİ
Arş. Gör. Ozan ARSLAN

PAZARDA BÜYÜMENİN BİR SEÇENEĞİ OLARAK HAVAYOLU İTTİFAKLARI
Yrd. Doç. Dr. Vahap ÖNEN

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA DUYULAN İHTİYAÇ: SAĞLIK TURİZMİ ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Zişan KORKMAZ ÖZCAN
Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN
Okt. Sedat ÖZCAN

KURUM İMAJININ HEDEF KİTLEYE AKTARILMASINDA
KURUMSAL WEB SAYFALARININ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Başak İrem ÖZDEMİR

KÜLTÜR HAFTASI DERGİSİ VE 1930’LU YILLARIN KÜLTÜR POLİTİKASI
Ümmü Burçin ÖZKAN

NASIREDDİN ŞAH DÖNEMİ OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ
VE KOTUR MESELESİ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Caner TÜRK
Duygu YİĞİT

MOBİL PAZARLAMA VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL PAZARLAMA ALGISI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAŞTIRMA
Yrd. Doç. Dr. Nil Esra DAL
Burcu GÜLDÜREN
Gülin Tuğçe SÖYLEYİCİ
Tuğsel Çisil KILIÇ

AİLE KONUTU ŞERHİNİN İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN AYNİ HAK KAZANIMLARINA ETKİSİ VE KONUYA İLİŞKİN YARGITAY UYGULAMASI
Arş. Gör. Feride DEMİRBAŞ

MANAVGAT TİTREYENGÖL’DE YIL BOYUNCA İŞLETİLEN BİR OTELİN YÖNETİM STRATEJİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Yrd. Doç. Dr. Engin DERMAN
Ali KELEŞ

YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNİN
YUNANİSTAN VE TÜRKİYE TURİZMİNE ETKİLERİ
Öğr. Gör. Dr. Hüseyin DİNÇ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN

ÖZ-YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Mustafa DOĞRU

Arş. Gör. Nurbanu ŞEREN
Arş. Gör. Aslı KOÇULU

“DAS ENDE DER EWIGKEIT” ALS FAMILIENROMAN
Arş. Gör. Seval ERDOĞAN
Prof. Dr. Fatih TEPEBAŞILI

TÜRKİYE’DE ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASI
Dr. Fikret YAZICI

EBÛ YUSUF’UN KİTÂBU’L-HARÂC’INDA ALTIN VE GÜMÜŞ
Arş. Gör. Yusuf Erdem GEZGİN

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ÜYE DEVLETLERİN SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU
Arş. Gör. Gökçe TOPALOĞLU

KLASİK TÜRK ŞERH EDEBİYATININ MAHİYETİ
Arş. Gör. Dr. Mehmet Akif GÖZİTOK

FEMİNİST İKTİSAT: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE SEÇENEK BİR BAKIŞ
Prof. Dr. İrfan KALAYCI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GAZETECİ KİMLİĞİ ALGILAMALARI
Doç. Dr. Mustafa KOÇER
Arş. Gör. Ahmet BİÇER

SOSYAL PAZARLAMANIN FİRMALARIN PERFORMANSLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNE ETKİSİ
Serap KORKARER
Meri Taksi DEVECİYAN
Cem ÇETİN

DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE SÖYLEM:ÖMER SEYFETTİN’İN İLK CİNAYET HİKÂYESİ ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Canan Nimet MERT DURAN

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARA YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARI
Prof. Dr. Süphan NASIR
Salih ÖZÇELİK

COMPARISON OF GLOBAL AND LOCAL CONSUMERS’ ATTITUDE TOWARD CAR AND RIDE SHARING SERVICES
Prof. Dr. Süphan NASIR
Aycan BUL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK SÖZLEŞMELERİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Zekai ÖZTÜRK
Arş. Gör.  Gamze ARIKAN
Arş. Gör. Ece DOĞUÇ

GIDA ENDÜSTRİSİNDE VERİMLİLİK VE ZAMAN YÖNETİMİ: BİR TÜRK FİRMASI ÖRNEĞİ
Koray SERİ
Doç. Dr. Aykut Hamit TURAN
Yrd. Doç. Dr. Çağla EDİZ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIĞI STRESİNİZ SÜRME TESTİ PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Pelin SEZGİN
Murat Erdem BUDAK
Duygu KARA

DAVID HARE’İN AMY’NİN BAKIŞI OYUNUNDA 
TİYATRO İLE SİNEMA- TELEVİZYON KARŞILAŞTIRMASI
Arş. Gör. Hatice ŞAŞMAZ

TURİZM SEKTÖRÜNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI: BEŞ YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yrd. Doç. Dr. Ömer Akgün TEKİN

EKONOMİK BÜYÜME, İHRACAT VE C02 ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: BRICS VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Nurgün TOPALLI

TÜR SİNEMASININ EVRİMİ: 
KOVBOYLAR VE UZAYLILAR (2011) FİLMİNİN TÜRSEL YAPISI
Yrd. Doç. Dr. Nuray Hilal TUĞAN

İYİ BİR YÖNETİM Mİ? İYİ BİR YÖNETİCİ Mİ? İŞTE BÜTÜN MESELE BU: DENEYİMSEL BİR ÇALIŞMA
Yrd. Doç. Dr. Sevtap SARIOĞLU UĞUR
Öğr. Gör. Uğur UĞUR
Doç. Dr. Mustafa SOBA

ŞEHİR VE HEYKEL, ŞEHİRDE HEYKEL, ŞEHİRLERİN SEMBOLLERİ HEYKELLER
Yrd. Doç. Dr. Ayfer UZ
Doç. Dr. Nurbiye UZ

ÖĞRETMENLERİN PENCERESİNDEN OYUN VE EĞİTİM PROGRAMLARINDA OYUNA YER VERME DURUMLARI
Doç. Dr. Fatma ÜNAL
Arş. Gör. Emine Ela KÖK
Yrd. Doç. Dr. Yunus PINAR

MÜLTECİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN ALGILARINA GÖRE 
EĞİTİM SORUNLARI
Doç. Dr. Ahmet ÜSTÜN
Doç. Dr. Adem BAYAR
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan BOZKURT

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UYGULADIĞI SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN DERSLERİNE KARŞI TUTUMLARI VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Doç. Dr. Ahmet ÜSTÜN
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan BOZKURT
Doç. Dr. Adem BAYAR
Damla SUNGURTEKİN

ZIT İKİ SANATIN DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMI: GRAFİTİ VE AHŞAP BOYAMA
Betül YENİKÖY
Melda ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Cengiz ŞAHİN

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN REKLAMLARIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Prof. Dr. M. Asıf YOLDAŞ
Öğr. Gör. Haydar ÖZAYDIN

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN KURSİYERLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Öğr. Gör. Nazlı YÜCEOL

KAMU POLİTİKALARINDA DEĞİŞİMİN YÖNETİM ANLAYIŞINA ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Zişan KORKMAZ ÖZCAN

VİDEO KLİPLERDE ZAMANIN VE MEKANIN SUNUMU: SİNEMAGRAF
Doç. Dr. Barış Tolga EKİNCİ

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN TÜRKİYE’DEKİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİNİN MÜFREDATINDA BİR DERS OLARAK ANALİZİ: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VAKA ÇALIŞMASI
Yrd. Doç. Dr. Senem GÜNGÖR

DİVANÜ LÛGATİ’T TÜRK VE HALK KÜLTÜRÜ
Aslıhan Nur KANDEMİR

MISIRLI KISA ÖYKÜ YAZARI FUÂD KANDÎL VE ERCÛ ELLÂ YEDÛME’Z-ZALÂM ÖYKÜSÜ
Yrd. Doç. Dr. İlknur EMEKLİ 

 


ASEAD ARŞİVİ2017 Cilt 4 Sayı 11

Dijital Reklamcılık Bağlamında Çevirimiçi Davranışsal Reklamcılık ve Üniversite Gençliğinin Çevirimiçi Rekam Algısı
Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ
Arş. Gör. Nilay Akgün AKAN

Stratejik Yönetici Stratejik Düşünür mü: Sistem Yaklaşımı Bağlamında Cevap Arayışı 
Yrd. Doç. Dr. Bahar AŞCI


Akdeniz Kültürü Üzerine Bir Sözlükçü Ve Etimolog: Halikarnas Balıkçısı 
Doç. Dr. Mehmet Turgut BERBERCAN


Uluslararası Sistemde Hükümetdışı Örgütlenmelerin Etkinliği: Uluslararası Af Örgütü Örneği
Yrd. Doç. Dr. Filiz CİCİOĞLU
Buse BOSTANCI

1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi Ve Türk Eğitim Tarihindeki Yeri
Mine ÇAĞIR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Caner TÜRK

Akgüney Antik Toplumundaki Travma Örneklerinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK

Antik Dönem İskeletlerinde Anemi : Akgüney Toplumu Üzerine Bir Çalışma
Yrd. Doç. Dr. Asuman ÇIRAK
Yrd. Doç. Mustafa Tolga ÇIRAK

Hasta ve Yakınlarını Şiddete Yönelten Sebeplerin Araştırılması- Burdur İli Örneği
Erhan DAĞ
Yrd. Doç. Dr. Hatice BAYSAL

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Türkiye'deki İletişim Fakültelerinin Müfredatında Bir Ders Olarak Analizi: Başkent Üniversitesi Vaka Çalışması
Yrd. Doç. Dr. Senem GÜNGÖR

Denison Örgüt Kültürü Modeli Üzerine Bir Araştırma
Öğr. Gör. Dr. Mehmet KIZILOĞLU
Prof. Dr. Sabahat BAYRAK KÖK

Bilimin Koruyucuları Olarak Delhi-Türk Sultanları (1206-1414)
Yrd. Doç. Dr. Haluk KORTEL

Anadolu Erkeklerine Ait Yüzölçümleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr Vahdet ÖZKOÇAK
Yrd. Doç. Dr. Fikri ÖZDEMİR

Öğretmenlerin İş Tatmini : Osmaniye İli Örneği
Doç. Dr. Bülent ÖZ
Arş. Gör. Ayşegül İrem ULADİ
Arş. Gör. Şükrü Ufuk ULADİ

Dara Antik Kenti Toplumunda Diş Çürüğü Ve Anadolu Toplumlarıyla Karşılaştırılması
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ŞARBAK

Sinematografinin Sinemasal Anlamın Oluşturulmasında Etkisi : Prometheus (2012 Rıdley Sccot) Filminde Görüntü Düzenlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Nuray Hilal TUĞAN

İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına Karşı Tüketicilerin Tutumu: Cumhuriyet Üniversitesinde Bir Araştırma
Öğr. Gör. Uğur UĞUR
Yrd. Doç. Dr. Sevtap SARIOĞLU UĞUR
Doç. Dr. Mustafa SOBA

Çeviri Eleştirisi Açısından Çeviri Metin İnceleme Çalışması
Doç. Dr. Gülhanım ÜNSAL

Pozitif Örgütsel Davranış Ve Kariyer Yönetimi Arasındaki İlişki
Öğr. Gör. Dr. Didem YILDIZ

HOW RELATIONSHIP BETWEEN LEADERS AND THEIR FOLLOWERS AFFECT EMPLOYABILITY SKILLS?
Öğr. Gör. Dr. Didem YILDIZ
Prof. Dr. F. Tunç BOZBURA

Birinci Dünya Savaşı Sırasında İran’da Osmanlı-Rus Mücadelesinde Tahran Sefareti’nin Rolü
Arş. Gör. Çağdaş YÜKSEL

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İsmail KESKİN

 

 


2017 Cilt 4 Sayı 10

UMRE YOLCULUĞUNUN ÖNEMİ VE SAĞLAYACAĞI KAZANIMLAR
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÖZDEMİR

UMRAN KURAMI ÇERÇEVESİNDE İBN HALDUN'UN PEYGAMBER TASAVVURU
Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÖZTOPRAK

KÜRESEL GÖÇ OLGUSU VE FAKİRLİĞİN AZALTILMASINDA GÖÇÜN ROLÜ
Prof.Dr.Adem KALÇA
Arş.Gör.Yılmaz Onur ARİ

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN ROMANLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Dr. Mustafa Kemal KÖRDEVE

ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ РОМАНДАРЫНДАҒЫ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» КОНЦЕПТІНІҢ МЕНТАЛЬДЫ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ
Профессор, доктор Ибраһим ДИЛЕК
Айнұр АХМЕТОВА

ҚАЗІРГІ ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖАЛПЫ АДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ЖАЙЛЫ ТҮСІНІК
Нурбол ХУДАЙБЕРГЕНОВ

KAPALI AİLE EKONOMİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ:
İKTİSAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Yrd. Doç. Dr. Barış AYTEKİN
Prof. Dr. İrfan KALAYCI
 

2017 Cilt 4 Sayı 92017 Cilt 4 Sayı 8


ON THE DEVELOPMENT OF TIME, CALENDER AND DIRECTION CONCEPTS IN THE EARLY EURASIAN NOMADS (PART 1)
Prof. Dr. Hasret Elçin KÜRŞAT COŞKUN


TÜRKİYE’DE TARIMA YÖNELİK DESTEKLERİN AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Mehmet TUNÇER
Arş. Gör. Hamdi Furkan GÜNAY

ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRENCİLERİN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARINDA KULLANDIKLARI BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Zehra KILIÇ ÖZMEN

BOSNA MUHACİRLERİNİN ANADOLU’DA İSKÂNLARI (1860-1908)
Yrd. Doç. Dr. Erdal TAŞBAŞ

CUMHURİYET DÖNEMİNDE SOSYAL ALANDA YAPILAN BAZI DEVRİMLERİN RİZE’DEKİ YANSIMALARI (1923-1950)
Okt. Dr. Sinan BAŞARAN


SALNAMELERE GÖRE BOSNA VİLAYETİ’NDE EĞİTİM (1866-1891)
Dr. Muttalip ŞİMŞEK
 2017 Cilt 4 Sayı 7


TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA KÜLTÜR KODLARININREKLAMLARDA KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Selfiye ÖZKAN

SİNEMA VE TELEVİZYONDA KURGUCULARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Yrd. Doç. Dr. Barış Tolga EKİNCİ

TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI
Doç. Dr. Habib AKDOĞAN
Öğr. Gör. Neşegül PARLAK

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN HUKUKİ DURUMUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Arş. Gör. Dr. Lâle AYHAN İZMİRLİ

1850’DEN GÜNÜMÜZE SANAT AKIMLARININ MOBİLYA TASARIMLARINA YANSIMASI
Uzm. Hikmet ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma
Öğr. Gör. Turgut POLAT
Öğr. Gör. Mehmet KAPUSIZOĞLU

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:  ETKİLİ BİR SINIF YÖNETİMİ ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Necla DÖNMEZ USTA
Arş. Gör. Ebru TURAN GÜNTEPE2017 Cilt 4 Sayı 6

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK VE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİLERİ: BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Öğr.Gör.Mehmet Kapusızoğlu
Öğr.Gör.Turgut Polat

GENÇLERDE ÖZSAYGI-DİNDARLIK İLİŞKİSİ
Yrd.Doç.Dr.Necmi Karslı

SHALL WE EMBRACE NEWNESS OR, AMBIVALENCE: HYBRIDITYIN CONTEMPORARY ANGLOPHONE FICTION
Okt. Gülşen ERTÜRK EVGİN

HİNDİSTAN’DA BİR HALİFE-SULTAN: KUTBEDDİN MÜBÂREKŞAH HALACÎ (1316-1320)
S. Haluk KORTEL

TÜRKİYE’DE OSMANLILARDAN GÜNÜMÜZE DEVLET MUHASEBESİ DENETİMİ SÜRECİ VE SÜRECİN DEĞERLENDİRMESİ
Yrd. Doç. Dr. Serkan AKÇAY

SCHİLLER VE GUYEAU’NUN ESTETİK GÖRÜŞLERİ EKSENİNDE  NEDİMELER TABLOSUNUN DEĞİŞEN GÖRÜNÜMÜ VE ESTETİĞE SOSYOLOJİK YAKLAŞIM
Öğr. Gör Ezgi TOKDİL
Doç. Dr. Tuba GÜLTEKİN

ALTIN FİYATLARI İLE BORSA ENDEKSİ ARASINDA EŞ BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Kenan İLARSLAN

FRANSA’DA YÜKSELEN NEFRET SÖYLEMİ VE NEFRET SUÇU: TEMATİK BİR ÇÖZÜMLEME
Arş. Gör. FULYA AKGÜL DURAKÇAY
Arş. Gör. ASİYE GÜN GÜNEŞ GÜLAL


KASTAMONU YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN TEFSÎRU ÂYET EL-KURSÎ İSİMLİ ESER VE TEFSİR İLMİ AÇISINDAN DEĞERİ 
Doç. Dr. Burhan BALTACI

2017 Cilt 4 Sayı 4İBÂZÎ BİLGİN EBÛ UBEYDE MÜSLİM B. EBÎ KERÎME                                     PDF

 العلامة الإباضي الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة

Doç.Dr.Orhan Ateş


ASPECTS OF THE STATE FORMATION PROCESS IN                                                 PDF

THE ANCIENT NOMADIC SOCIETIES OF EURASIA
                                          

Prof. Dr. Hasret Elçin Kürşat Coşkun

ULUSLARARASI SERMAYE BÜTÇELEMESİ KARARLARI:                                          PDF
BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
Zehra GARAYEVA

Dr.Nurhodja AKBULAEV

التسامح عند الإباضية وتأثيره على السلام بين المسلمين                                                                                                                 PDF  

İsmail b. Salih el-Ağbirî

 

 

2017 Cilt 4 Sayı 3

 Ötekileştirme
Doç. Dr. Hilal BİNTİ                                                                     
PDF


PDF
PDFPDF
   2017 Cilt 4 Sayı 1

İbâziyye Haricî Bir Fırka mıdır? 
ھل الاباضیة فرقة من الخوارج ؟
Doç. Dr. Orhan ATEŞ
PDF      
İbaziyye’nin Çağdaş Köktenci Hareketlere Rol Model Olma Potansiyeli 
الإباضیة وإمكانیة أن تكون نموذجاً یحتذى بھ عند الحركات الأصولیة المعاصرة
Isa NEHREVANİ
PDF
Mizah Becerisi, Politik Algı, Kişilerarası Çatışma Ve Dindarlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin Analizi: Eğitim Sektöründe Bir Uygulama
Doç. Dr. Celal ÇAYIR, Doç. Dr. Abdurrahim EMHAN
PDF
Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin oğlu Şemseddin Ahmed’e Mektubu
Prof. Dr. Abdullah DEMİR
PDF

   2016 Cilt 3 Sayı 1

Osmanlı Hukukunda Devletin Yapısı
Prof. Dr. Abdullah DEMİR
PDF      
  
Dini Orijinli Yapılarda Mürid Merkezli Yabancılaşma ve Sonuçları
Doç. Dr. Nuray NAR
PDF
 


   2015 Cilt 2 Sayı 1

İşari Tefsirin Delilleri
Doç.Dr. Abdullah DEMİR
PDF      
Vergi Aflarının Bütçe ve Genel Ekonomi Üzerine Etkileri
Yusuf GÜLER
PDF
 
 


  2014 Cilt 1 Sayı 1

Birleşmiş Milletler: Amacı, Gelişimi, Etkinliği, Uluslararası Güvenliğe Katkısı ve Geleceği
Bilal ALTINER
PDF      
Çin Halk Cumhuriyeti'nde Basın Özgürlüğü
Özcan KILIÇ
PDF
Türk Yasama Organı Bünyesinde Kamu Denetçiliği Kurumu Tartışmaları
Yusuf SOYUPEK
PDF
 
 
Saat